WW / TW

De werkloosheidswet regelt een inkomen bij werkloosheid. Ook hierbij ontvangt de rechthebbende na vaststelling van het recht door het UWV een besluit dat voor bezwaar vatbaar is. Van belang hierbij is de kennis van de jurisprudentie aangaande de sanctiebepalingen, het begrip werkloosheid, de weken-eis en de arbeidsverledeneis, de uitsluiting- en weigering gronden, de uitkeringsduur alsmede de dagloonbepalingen.

De Toeslagenwet regelt een tekort aan uitkering wanneer die gedurende een bepaalde tijd beneden het sociaal minimum uitkomt. Van belang is hierbij te weten welk eigen inkomen uit arbeid en/of andere uitkering (denk aan parttimers met een gedeeltelijke uitkering) onder de vrijstellingsregeling valt en hoelang.

Ontslag en WW-uitkering: Vanaf 01 juli 2015 is het ontslagrecht drastisch gewijzigd. Bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid dient het ontslag via het UWV aangevraagd te worden door de werkgever. Bij in de persoon gelegen ontslaggronden dient het ontslag via de kantonrechter ingezet te worden.

In de praktijk is het daarnaast nog steeds mogelijk dat werkgever en werknemer het ontslag regelen via het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Ook wel genoemd de vaststellingovereenkomst. Het recht op een WW-uitkering kan komen te vervallen als u op staande voet wordt ontslagen of zelf het initiatief neemt tot ontslag. Bij twijfel is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Als ambtenaar heeft u naast uw WW-uitkering in veel gevallen ook recht op een bovenwettelijke WW-uitkering.

Belangrijk!
Als u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, dan moet uw ontslag aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de praktijk wordt door de werkgever nog al eens aan deze voorwaarden voorbijgegaan.

Arbeidsrechtelijke vragen:
Hierbij valt te denken aan:
– ontslagkwesties
– opstellen arbeidscontracten
– opstellen vaststelling/beëindigingsovereenkomsten
– CAO interpretaties enz.