WVP / Ziekteverzuim

Om alle verplichte werkzaamheden en activiteiten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter goed te organiseren en uit te voeren, kan een werkgever (maar ook een werknemer) een casemanager aanstellen ten behoeve van ondersteuning bij het ziekteverzuim.

Wij bieden casemanagement aan om werkgevers en werknemers volledig of op onderdelen te ondersteunen bij de planning en uitvoering van het re-integratietraject. Hierbij zoeken wij naar een optimale aansluiting op de activiteiten die worden uitgevoerd en/of reeds zijn uitgevoerd.

Het doel van casemanagement is:
Garanderen dat de werkgever en de werknemer een optimaal re-integratietraject doorlopen waarbij alle activiteiten goed en tijdig worden uitgevoerd en bij toetsing door het UWV een overtuigend, volledig en sluitend re-integratieverslag wordt opgeleverd dat voldoet aan alle gestelde eisen, zodat het risico op sancties wordt weggenomen.

Onze casemanager beschikt over de volgende eigenschappen:

– heeft goede kennis van de wet- en regelgeving omtrent verzuim en re-integratie en weet alle relevante (subsidie)regelingen toe te passen;
– is in staat het re-integratietraject zowel inhoudelijk als procedureel (strategisch) te plannen en (bij) te sturen;
– draagt er zorg voor dat alle activiteiten goed en tijdig plaatsvinden en stuurt aan op een optimaal trajectresultaat;
– is in staat helder en ter zake kundig te communiceren met de werkgever, de werknemer, de arbodienst, het UWV en eventueel andere bij het traject betrokken partijen.

Ten aanzien van de Eigen Risicodrager geldt, dat deze dezelfde verplichtingen na dient te leven als iedere andere werkgever. Daarvoor geldt echter dat beslissingen die voor bezwaar of beroep vatbaar zijn door het UWV worden genomen en dan kan nog wel eens het een en ander anders lopen dan gewenst.
Een goed advies kan in zo’n situatie veel problemen voorkomen

Strategie en goede kennis van wet- en regelgeving is onontbeerlijk bij ziekteverzuimbeleid.