WIA / WAO / WAZ / WAJONG

Dit zijn de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsregelingen die voorzien in een inkomen bij het wegvallen van een deel of de gehele capaciteit om nog volwaardig en volledig te kunnen werken. Indien het recht op deze uitkering door het UWV is vastgesteld ontvangt de belanghebbende hierover een besluit dat voor bezwaar vatbaar is. Het is daarbij van belang dat men tijdig bezwaar instelt zodat men geen rechten verloren laat gaan.

Om een redelijke kans op succes te behalen in bezwaar, maar ook in beroep is het van belang dat men voldoende kennis heeft van bijvoorbeeld, ziektebeelden, de beoordeling van de FML, de vaststelling van het dagloon, het maatmanloon, de maatman, de functieduiding volgens het CBBS en natuurlijk de jurisprudentie.