Quick Scan

Voor u op een rijtje wat een Quick Scan allemaal inhoudt: U ontvangt een beslissing van bijvoorbeeld het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van de gemeente of u heeft een uitspraak van de rechtbank ontvangen en u vraagt zich af of bezwaar dan wel (hoger) beroep daartegen zinvol kan zijn. U overlegt (bijvoorbeeld per fax of per mail) deze beslissing aan ons.

Wij verrichten de volgende handelingen:

  • Eénmalig pro-forma bezwaar/(hoger) beroep instellen (eenmalig toezenden van een machtiging)
  • Eénmalig opvragen van de stukken
  • Dossierstudie op hoofdlijnen en kansen beoordelen
  • Berekening maken van de kosten van bezwaar en/of (hoger) beroep
  • Bespreken (telefonisch) van de uitkomsten met u en/of uw cliënt
  • Vervolgafspraken maken

De kosten van een Quick Scan
Een Quick Scan kost u € 200,00 – exclusief BTW, exclusief griffierecht als het een rechtbankprocedure betreft en exclusief portokosten. Alle handelingen door ons te verrichten buiten de hiervoor opgesomde handelingen worden tegen het uurtarief ad € 125,00 exclusief BTW in rekening gebracht.

Voor organisaties gelden aangepaste tarieven.

Prepaid-rechtshulp DAS ook mogelijk. Voor tarieven bel of mail ons!

Bij ons bent u geen nummer, bij ons bent u bijzonder!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op of bel: 024-3510563 of 06-50504840