Tips keuring door de verzekeringsarts UWV

Belangrijke tips ten behoeve van een keuring door de verzekeringsarts van het UWV.

Ga altijd tijdig naar uw huisarts en specialist en bespreek uw beperkingen uitgebreid.

Houdt gedurende langere tijd een dagboek bij waarin u de beperkingen nauwkeurig noteert.

Vraag voordat u naar de keuring gaat uw medische dossier op bij uw huisarts of specialist/ziekenhuis.

Vertaal uw klachten en beperkingen helder tegenover de verzekeringsarts van het UWV en overleg uw dagboek.

Overleg zo nodig ook afschriften uit het door u opgevraagde medisch dossier.

Indien u na de keuring meent iets toe te willen voegen of te wijzigen aan uw verhaal geef dat zo spoedig mogelijk (liefst binnen 24 uur) alsnog door aan de verzekeringsarts van het UWV. Desnoods middels een aangetekende brief.

Neem iemand mee naar de keuring.

Heeft u nog vragen over uw keuring neem gerust even contact met ons op.