Gedichten

De tombola van emoties

Emoties ze komen en ze gaan

Kort of lang durend

Ze kosten energie en ze geven energie

Zonder emotie geen gevoel

Zonder gevoel dolen de emoties in het rond

Ze denderen maar voort

Ze storten in het ravijn of stijgen ter hemel

Niemand houdt het tegen

Wie ze laat gaan

Leeft het leven

Wat een rust

Januari 2019

Leon de Groot Heupner

In Beweging

Een vogel daalt neer

Sierlijk als een koningin

Eerst naar rechts dan naar links

Schuin hellend naar de grond

Klaar om te landen

Water klettert losjes tegen de kant

Riet wuift heen en weer door de wind

Zonder dat het afbreekt

Eenden wagen zich ertussen

Wind is niet te benijden

Het gaat en komt

Zonder enige aankondiging

Het verdwijnt zonder te zijn gekend

Het Leven, is in beweging

Je wint en bezit het niet

Toch zitten we er aan vast

Totdat we het los laten

Zijn we dan gered of bevrijd

Januari 2019

Leon de Groot Heupner