Expertise

Één van onze activiteiten betreft het instellen van bezwaar en beroep naar aanleiding van besluiten van het uitvoeringsinstituut (UWV), gemeentes, sociale verzekeringsbank, zorgverzekeraars en uitspraken van de rechtbank.

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om zaken omtrent arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, premienota’s, terug- en invorderingen, re-integratie subsidies, loonsancties, maar ook zaken aangaande voorzieningen zoals woningaanpassingen.

Ook staan wij werkgevers en werknemers bij in de problematiek aangaande verzuimbegeleiding (Poortwachter), arbeidsgeschillen en re-integratie.

In AOV-kwesties met verzekeringsmaatschappijen bieden wij ondersteuning en in letselschade zaken worden wij onder andere ingeschakeld als zorgcoördinator.

Onder onze expertises vallen onder anderen: WVP / ziekteverzuim, AOV-verzekering, Letselschade en de zorgcoördinator.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op of bel: 024-3510563 of 06-50504840