AOW / ANW / AKW

Hierbij hebben we te maken met de Volksverzekeringen die voorzien in een inkomen, cq financiële ondersteuning bij ouderdom, weduw- en weduwnaarschap en het onderhoud van kinderen onder de 27 jaar.

Ook hierbij ontvangt de rechthebbende na vaststelling van het recht door de Sociale Verzekeringsbank een besluit dat voor bezwaar vatbaar is. Van belang hierbij is de kennis van de jurisprudentie alsmede de grondbeginselen van de verzekeringen zoals verzekeringsplicht, woonlandbeginsel, verzekerd op grond van werken, vrijwillige verzekering, soorten pensioen/uitkeringen, uitsluitinggronden, overgangsrecht en internationale bepalingen vastgelegd in verdragen.