AOV-verzekering

Uw AOV-verzekering en de praktijk: Als zelfstandig ondernemer heeft u wellicht een AOV-verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij.

Niets aan de hand totdat u per ongeluk ziek wordt of een ongeval krijgt en vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid een beroep moet doen op uw verzekering. Het kan zijn dat alles goed verloopt en u een uitkering krijgt toegekend en dat is alleen maar prettig. Per slot van rekening kunt u niet zoals iemand in loondienst een beroep doen op de verplichte verzekeringen zoals de WW en/of de WIA en de WAZ is al een tijdje afgeschaft.

Het kan echter ook anders gaan als de uitkering niet of te laag wordt toegekend of zomaar wordt ingetrokken. Ondersteuning kan dan gewenst zijn omdat er dan een meningsverschil ontstaat met de verzekeringsmaatschappij.

Als eenmaal discussie komt met de verzekeraar is het doorgronden van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van de maatschappij geen eenvoudige zaak. Ook het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en de door hen ingeschakelde deskundige (bureaus) is geen eenvoudige zaak als men er zelf emotioneel bij betrokken is.

Bij ondersteuning is het van belang dat er goede kennis is van de uitleg van de polisvoorwaarden en van de jurisprudentie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het begrip ziekte (wat wordt daar onder verstaan) of het begrip arbeid (gangbaar of passend). Betreft het een sommen- of een schadeverzekering.
Hoe wordt een maatman van de zelfstandige berekend, zijn de winstcijfers wel goed geïnterpreteerd.
Wat als de verzekerde in een maatschap werkzaam was. Heeft het inkomen van de verzekerde, dat nog verdiend wordt invloed op de uitkering. De zogenaamde correctiebepaling.

Ons bureau beschikt over de kennis en de vaardigheden om AOV-kwesties te behandelen.

Strategie en doortastend handelen is daarbij van doorslaggevend belang.