Sociaal zekerheidsrecht

In Nederland is dit een van de grootste en meest ingewikkelde rechtsgebieden. In totaal bestaat het Sociaal Zekerheidsrecht uit meer dan 20 wetten die voor een groot deel met elkaar samenhangen (lopen). Het is voor een betrekkelijke leek bijna onmogelijk om alle denkbare samenloopgevallen snel en goed in beeld te krijgen. Jarenlange ervaring op het gebied van het voeren van beroepsprocedures voor de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtscollege in dit rechtsgebied) geven een garantie voor de inzichten die nodig zijn om op dit ingewikkelde terrein verantwoord te kunnen acteren.
Niet alleen de kennis van dit rechtsgebied is essentieel maar ook de inzichten in Cao's, burgerlijk recht, arbeidsrecht, Arbo-wetten, pensioenwet en regelingen alsmede kennis van de jurisprudentie en de Algemene wet Bestuursrecht.